Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład zajęć

07:00 – 08:00
Rozpoczęcie dnia

 • Przyjazd dzieci, przekazanie informacji przez Rodziców /Opiekunów na temat aktualnej formy dziecka, dowolne zabawy na sali.

08:00 – 08:30
Śniadanie

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku
 • uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • czynności higieniczne po posiłku

08:30 – 09:30
Gimnastyka i przywitanie

 • poranna gimnastyka i rozciąganie
 • przywitanie się
 • uzupełnianie kalendarza

09:30 – 10:00
Drugie śniadanie

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku
 • uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • czynności higieniczne po posiłku

10:00 – 11:30
Zabawy

 • Zabawy zorganizowane i zajęcia dydaktyczne m.in. zabawy muzyczne, plastyczne, ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne itp.

11:30 – 12:30
Obiad – pierwsze i drugie danie

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku
 • uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • czynności higieniczne po posiłku

12:30 – 15:00
Leżakowanie

 • czytanie przez opiekuna wybranych bajek
 • słuchanie nagrań bajek z płyt
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek

15:00 – 15:30
Podwieczorek

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku
 • uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • czynności higieniczne po posiłku

15:30 – 17:00
Zakończenie dnia

 • czas oczekiwania na rodziców
 • zabawy popołudniowe
 • wspólne sprzątanie sali
 • rozchodzenie się dzieci do domów