Ewa Grzemska 

Mam na imię Ewa, w kilku zdaniach pragnę zaprezentować swoją osobę, cechy charakteru, umiejętności, zdobyte doświadczenie. Myślę, że najważniejsze elementy mojej osobowości to szczerość, chęć zdobywania nowych doświadczeń przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy, uczciwość, pracowitość, a nade wszystko punktualność i obowiązkowość w wykonywaniu powierzonych zadań.
Jestem absolwentką studiów pedagogicznych w specjalnościach pedagogika szkolna z elementami logopedii oraz zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego, które ukończyłam w 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Tak więc moja przygoda z dziećmi trwa od kilku lat. Każdy rok pozwalał na nabycie nowych umiejętności, rozwój i wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy. Zawsze staram się być pomocna każdemu i w każdej sytuacji, nie stać z boku, gdy jestem potrzebna i mogę coś dla kogoś zrobić.
Praca z dziećmi daje mi satysfakcję i zadowolenie widząc ich postępy i rozwój. Miłe jest być lubianym przez wychowanków, docenianym przez ich rodziców, ale także osoby, z którymi się współpracuje.

Marta Hibner

Mam na imię Marta, jestem sympatyczną i szczęśliwą pedagog, która spełnia się w pracy z dziećmi. Jestem absolwentką kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Pedagogiki Specjalnej o specjalności resocjalizacja z socjoterapią na UMCS. Aktualnie realizuje studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera.
Jestem zdania, że praca z dziećmi wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji, więc aktywnie uczestniczę w szkoleniach i kursach: Trening umiejętności społecznych, Diagnoza, terapia dzieci z depresją, Znaczenie złości w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Rozwój sensoryczno- motoryczny w wieku przedszkolnym, Pierwsza diagnoza dziecka. Jak rozpoznawać niepokojące sygnały w rozwoju dziecka, Mutyzm wybiórczy i trudności w rozwoju społecznym dzieci. Muzykoterapia w pracy z grupą: zabawy i gry muzyczne. Zaburzenia integracji sensorycznej – wczesna diagnoza i wsparcie.
Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości. Młody człowiek ma w sobie ogrom zasobów, a zadaniem nas dorosłych, jest umożliwienie dziecku poprzez zapewnienie odpowiednich warunków realizowanie i rozwijanie ich na każdej płaszczyźnie- społeczno-emocjonalnej, poznawczej, fizycznej. Praca z dzieckiem to dla mnie również praca z rodzicem, której podstawą jest komunikacja. W wolnych chwilach lubię jazdę rowerem, spotkania w bliskim gronie, długie spacery, czytanie książek, wycieczki.

Psycholog – Karol Zarzeczny
Logopedia – Paulina Pyra
Dyrektor ds. pedagogicznych – Karolina Ścibak-Aftyka
Dyrektor ds. organizacyjnych – Magdalena Grygulicz