Ewa Grzemska

Mam na imię Ewa, w kilku zdaniach pragnę zaprezentować swoją osobę, cechy charakteru, umiejętności, zdobyte doświadczenie. Myślę, że najważniejsze elementy mojej osobowości to szczerość, chęć zdobywania nowych doświadczeń przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy, uczciwość, pracowitość, a nade wszystko punktualność i obowiązkowość w wykonywaniu powierzonych zadań.
Jestem absolwentką studiów pedagogicznych w specjalnościach pedagogika szkolna z elementami logopedii oraz zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego, które ukończyłam w 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Tak więc moja przygoda z dziećmi trwa od kilku lat. Każdy rok pozwalał na nabycie nowych umiejętności, rozwój i wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy. Zawsze staram się być pomocna każdemu i w każdej sytuacji, nie stać z boku, gdy jestem potrzebna i mogę coś dla kogoś zrobić.
Praca z dziećmi daje mi satysfakcję i zadowolenie widząc ich postępy i rozwój. Miłe jest być lubianym przez wychowanków, docenianym przez ich rodziców, ale także osoby, z którymi się współpracuje.

Daria Konieczniak

Mam na imię Daria. Jestem absolwentką europeistyki na UMCS w Lublinie. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz przygotowanie pedagogiczne. Ciągle poszerzam swoją pedagogiczną wiedzę. Ukończyłam kurs „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”, odbyłam szkolenie „Spektrum autyzmu” oraz „Wczesna diagnoza i wsparcie”. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z objawami autyzmu. Jestem osobą cierpliwą, pogodną i empatyczną, dzięki czemu nawiązuję szybki kontakt z dziećmi. W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na indywidualne podejście do każdego przedszkolaka. Z wielką radością i dumą obserwuję codzienne postępy dzieci. Lubię pracę z nimi, gdyż daje mi ona wiele radości i satysfakcji, a wspólnie spędzony czas napełnia mnie pozytywną energią. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest dla mnie największą nagrodą. W wolnych chwilach gram w tenisa ziemnego oraz czytam książki.

Barbara Grzegorczyk

Nazywam się Basia, jestem absolwentką studiów o specjalnościach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, resocjalizacja, oligofrenopedagogika, diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jestem certyfikowanym terapeutą ręki oraz instruktorem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Nieustannie podejmuję nowe wyzwania i doskonalę swój warsztat pracy, dlatego już niebawem pozyskam uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej, a w najbliższej przyszłości planuję również zostać Providerem Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow ATS. Swoją pasję i zamiłowanie do kształtowania ducha, ciała i umysłu młodego człowieka dotychczas realizowałam poprzez pracę jako wychowawca w domu dziecka, nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, instruktor zajęć rytmicznych w szkole przysposabiającej do pracy, rewalidator, terapeuta si czy prowadząca ogólnorozwojowe zajęcia w ramach wwrd. Z natury jestem osobą energiczną, dlatego w swojej pracy, bazując na wiedzy dotyczącej plastyczność układu nerwowego u dzieci stawiam na stymulowanie rozwoju poprzez ruch oraz praktyczne działanie. Dzięki predyspozycjom osobowościowym, intuicji pedagogicznej, doświadczeniu oraz pozyskanym dotychczas umiejętnościom staram się podążać za dzieckiem, dopasować odpowiednie metody i formy pracy do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych każdej małej istoty. Czuję się szczęśliwa gdy mój podopieczny osiągnie choćby maleńki progres w rozwoju, zmotywowana gdy okaże się zagadką.

Karolina Ścibak-Aftyka

Nazywam się Karolina Ścibak- Aftyka. Od 2007 roku pracuję jako pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda. W swojej pracy, ale i prywatnie jako mama, kieruję się wartościami porozumienia bez przemocy (NVC), rodzicielstwa bliskości (RB) i pedagogiką Jespera Juula. Wyznaję zasadę, że dzieci powinny nauczyć się wiary we własne siły i odpowiedzialności za siebie i innych w poszanowaniu do wyznaczonych granic a relacje dorosły – dziecko opieram na zaufaniu, pozostawiając dużą przestrzeń wolności. W swoich dzieciach buduję asertywność, by wypuścić w świat człowieka pewnego siebie i swoich możliwości, dbającego o siebie i innych. Takimi samymi zasadami kieruję się w pracy i przekazuję je kadrze przedszkola, by rola osób dorosłych, którymi otaczają się dzieci, była spójna. W przedszkolu dbam o dobrą atmosferę. To miejsce jest kameralne, w którym nie stosujemy kar i nagród. Wspieramy motywację wewnętrzną, działanie w skupieniu i realizację zadań, celów korzystając ze wskazówek pozytywnej dyscypliny. Uznajemy odrębność i niezależność dziecka, będąc jednocześnie jego przewodnikiem. Podążając za Jasperem Juulem, bierzemy pod uwagę zdanie i granice wyrażane przez dzieci i jasno komunikujemy swoje. Tworzymy miejsce, gdzie zarówno dziecko jak i dorosły, w tym także Ty rodzicu, czują się swobodnie i rozwijają swoje możliwości.

Psycholog – Katarzyna Wolska
Logopeda – Karolina Ścibak-Aftyka
Pedagog specjalny i terapeuta zajęciowy – Barbara Grzegorczyk
Asystent nauczyciela – Katarzyna Wolska
Pomoc nauczyciela – Weronika Okapa
Dyrektor ds. pedagogicznych – Karolina Ścibak-Aftyka
Dyrektor ds. organizacyjnych – Magdalena Grygulicz