Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne i w małych grupach, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, wspieranie samodzielnych działań dzieci, gry oraz zabawy dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna z dzieckiem.
8.00 – 9.00 Czynności porządkowo – gospodarcze, zabawa ruchowa, zestaw ćwiczeń porannych, śniadanie – kultura spożywania posiłku, czynności higieniczno -sanitarne.
9.00 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą realizowane w obszarach według wybranego programu nauczania. Zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia z języka angielskiego, logopedyczne, zajęcia rytmiczno – muzyczne.
10.00 – 11.15 Spacery, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia,wycieczki tematyczne, zabawy dowolne dzieci na powietrzu lub w sali, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w sali lub na powietrzu.
11.15 – 12.15 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad – kultura spożywania posiłku, wdrażanie do poznawania różnorodnych smaków, mycie zębów.
12.15 – 14.00 Odpoczynek poobiedni/ leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę, zabawy tematyczne ćwiczenia i zabawy utrwalające i rozwijające kompetencje dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, realizowanie zadań w ramach programów innowacyjnych.
14.00 – 14.30 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, zabawa ruchowa, podwieczorek.
14.30 – 16.00 Swobodne zabawy, gry dydaktyczne i stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, prace użyteczno-porządkowe w sali, praca indywidualna z dzieckiem, rozchodzenie się dzieci do domów.